“แม่ชีบุญเรือน” ปาฏิหาริย์ ผู้คนศรัทธามากมาย

เหตุการณ์ประหลาด
"แม่ชีบุญเรือน" ปาฏิหาริย์ ผู้คนศรัทธามากมาย

ปาฏิหาริย์ เรื่องเล่าคุณแม่บุญเรือน ผู้คนศรัทธามากมาย

"แม่ชีบุญเรือน" ปาฏิหาริย์ ผู้คนศรัทธามากมาย
“แม่ชีบุญเรือน” ปาฏิหาริย์ ผู้คนศรัทธามากมาย

คุณแม่บุญเรือน ปาฏิหาริย์ แม่ชีบุญเรือน นั้นถือว่าเป็นฆราวาส   ที่มีผู้คนศรัทธามากที่สุดคนนึงไม่แพ้พระเกจิที่มีชื่อเสียงกันเลยทีเดียว   คุณแม่บุญเรือนหรือแม่ชีบุญเรือนนั้น   ท่านได้กำเนิดในครอบครัวที่มีฐานะลำบากยากจน   มีพ่อชื่อว่านายยิ้ม  และแม่ชื่อนางสวน   ซึ่งจะ อยู่ในชุมชนแบบบ้านๆ ชาวไร้ชาวนา  และได้มีอาชีพเป็นชาวสวน   ในเวลาต่อมาคุณแม่บุญเรือนนั้น ก็โตมาจากชาวไร้ชาวนา  ในชีิวิตวัยเด็กของท่านความเอาใจใส่  การดูแลแบบใกล้ชิดจากพ่อและแม่เป็นอย่างมาก   ได้รับการศึกษาให้รู้ภาษาไทย   พอที่จะได้อ่านออกเขียนได้และยังได้รับการฝึกสอนจากพ่อและแม่ให้มีความรอบรู้มีความสามารถ   ที่จะเติบโตไปเป็นแม่บ้านแม่ศรีเรือนได้เป็นอย่างที่ดีเลย   เมื่ออายุสิบห้าปีคุณแม่บุญเรือนหรือท่านก็ได้รับ การสอนจากครอบครัว   การนวดและชอบมากๆในการนวด จนได้รับ ได้รับการ ครอบครู   ได้รับ วิชาหมอนวด     จากการได้มอบตำราหมอนวดก็ทำให้ท่านได้ศึกษา  วิชาการนวดตามตำราจนท่านั้นเกิดความชำนาญและกลายเป็นแม่หมอ   และจนได้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการนวด   ซึ่งในช่วงตอนที่ท่านวัยกำลังเต็มสาว ได้รู้จักกับ คุณตาคือ  หลวงพ่อพริ้ง    มีหลายคนที่อาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นชินกับชื่อนี้ เพราะหลวงตาพริ้งก็คือหลวงพ่อพริ้งแห่งวัดบางปะกอก   ซึ่งจะเป็นพระที่โด่งดัง   จะเป็นครูของคนที่มีชื่อเสียงหลายท่าน   คุณแม่บุญเรือนนั้นด้วยความที่วัด อยู่ใกล้กับบ้านเลยนำอาหาร   ไปไหว้หลวงพ่อพริ้งอยู่บ่อยๆทำให้ การสืบทอดเกี่ยวกับเรื่องธรรม ในการดำเนินชีวิต   ตามแนวคำสั่งสอนจนท่านได้เริ่มศรัทธาและเริ่มที่จะมีใจรัก   ในงานบุญงานกุศลมากขึ้น   เลยทำให้ท่านนั้นได้เป็นนักบุญนับตั้งแต่นั้นมา    แล้ววัดบางปะกอกนี้ก็น่าจะทำให้ท่านได้รู้สึกรักในเรื่องของ พระพุทธศาสนา   จนนำไปสู่การบำเพ็ญภาวนาในเวลาต่อมา   เมื่อท่านอายุย่างเข้าวัยสาวอย่างพอสมควรท่านก็ได้มีการสมรส   แต่ก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันจนกันมาถึงอายุสี่สิบสองปี   ก็ได้เกิดตลาดไหม้ที่ตลาดใหญ่เลยทำให้คู่สมรสของคุณบุญเรือนได้เสียชีวิตลง   สาเหตุที่คู่สมรสท่านได้เสียชีวิตท่านได้เข้าไปช่วย   ผู้คนที่ถูกไฟไหม้ในตลาดใหญ่นั้นเอง   เลยทำให้คุณบุญเรือนต้องเป็นหม้าย   และอยู่คนเดียวมาตั้งแต่ตอนนั้น   ท่านก็ได้ครองความเป็นโสดบำเพ็ญงานบุญ   และได้ใช้นามสกุลของสามีมาโดยตลอด   และในความศรัทธาของเรื่องพระพุทธศาสนา   ฟังเทศน์   ฟังธรรมที่วัดอยู่บ่อยๆ   เพื่อจะได้ลดความเสียใจแต่ท่านก็ได้ชอบและมีจิตใจที่โน้มไปทางพระพุธศาสนาเป็นอย่างมาก   ต่อมาท่านก็ได้บวชเป็นชีและอยู่ปฎิบัติธรรม วัดสัมพันธวงศ์   ท่านนั้นปฏิบัติเพื่อให้บริบูรณ์   พากเพียรพยายามฝึกวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ศาลาวัดสัมพันธวงศ์กับ พระมหารัชมังคลาจารย์   จนทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ   แล้วปลอดโปร่งในธรรมมะรักความสงบ   และยังช่วยประกอบการกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยปักหมอน   ที่ใช้ธรรมมาสเวลาที่พระสวด   ไม่ว่าจะมีงานบุญงานกุศลต่างๆ   ท่านก็ได้เต็มใจพร้อมที่จะออกแรงช่วยอยู่เสมอเป็นประจำ   ไม่เคยขาดเป็นกิจวัตรประจำวันเลย   ในความที่บวชที่จิตใจมั่นบำเพ็ญเพียรหัดวิปัสสนากรรมฐาน   ทำให้ใจสงบฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งเก่งกล้า   และมองเห็นคุณธรรมแสนวิเศษ   จนทำให้คุณแม่บุญเรือนนั้นสำเร็จฌานทั้งสี่   แต่เป็นฌานเบื้องต้นชั้นสูง   ไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจต้องเป็นผู้วิปัส สนาอย่างลึกซึ้งเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้เอาเป็นว่าคุณแม่บุณเรือนก็จำเร็จจนได้

 

"แม่ชีบุญเรือน" ปาฏิหาริย์ ผู้คนศรัทธามากมาย
กราบไหว้ แม่ชีบุญเรือน

 

ความเชี่ยวชาญวิปัสสนา ของท่านนั้นว่ากันว่าเชียวชาญถึงนาดที่ว่า   สามารถเข้าวิปัสสนาเมื่อใดก็ได้ และอาจจะเข้าวิปัสสนาในตอนที่ลืมตาด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ท่านนั้นเป็นนักเสียสละ   มีอารมณ์ที่นิ่งเฉยต่อทุกเรื่องราวละความโลภ   ความอยากได้ในทรัพย์สินต่างๆโดยสิ้นเชิงและแน่นอนว่า   ท่านจะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยจะเป็นผู้รับ   แต่จะเป็นผู้ให้ผู้บริการผู้เสียสละให้ผู้อื่นซะมากกว่า   ไม่เคยที่ท่านนั้นจะต้องการสิ่งของ   ดอกไม้ธูปเทียนหรือแม้แต่เงินทองจากคนอื่นเลย   หรือสิ่งของที่มีค่าทุกอย่างเลย   ในแรมหนึ่งค่ำเดือนหกแม่ชีบุญเรือนซึ่งท่านอยู่ที่บ้าน   ในบ้านพักสถานีข้าราชการแล้วครั้งนั้นแม่ชีบุญเรือน   ก็ได้ทำการอธิษฐานจิตไปอยู่ในศาลาที่วัด   เหมือนเช่นเดียวกับครั้งก่อนจนบุคคลที่เฝ้าท่านอยู่ต่างก็พากันแปลกใจ   ไปตามๆกันที่แม่ชีสามารถพาตัวเองเข้าไปอยู่ที่   ศาลาวัดได้อย่างไรเรื่องนี้เลยสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับทุกคน   และจึงทำให้ทุกคนได้เชื่อว่าแม่ชีนั้นได้สำเร็จอภิญญาแท้จริงแล้ว   ครั้งนึงแม่ชีนั้นได้อธิษฐานเพื่อไปวัง เขาวงพระจันทร์   เพื่อไปพบพระผู้วิเศษขอพระธาตุจากท่าน   ท่านก็ได้ให้มาหนึ่งองค์แล้วท่านก็ได้กลับมาที่เดิม   ตามคำอธิษฐานพร้อมกับพระธาตุเรื่องเล่านี้   ก็เป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจากบรรดาลูกศิษย์ของแม่ชี   การสามารถสร้างความปาฏิหาริย์เหล่านี้ให้เกิดขึ้น   ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับลูกศิษย์เป็นอย่างมาก   แล้วหลังจากนั้นท่านยังสามารถอธิษฐานจิตให้ไปในที่ไกลๆได้ในช่วงเพียงเวลาสั้นๆ   ในตอนที่ท่านยังอายุแค่สามสิบสามปีเท่านั้น   และช่วงของอายุแม่ชีนั้นก็มีเรื่องเล่าน่าอัศจรรย์มากมายเรื่องราวนึงเป็นบันทึกของนายจํารัส สุขประเสริฐท่านอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี   ท่านได้บันทึกไว้ว่าแม่ชีได้มีการเดินทางมากับรถไฟด่วนมาจนถึง   อุดนธานีเมื่อเวลาเจ็ดโมงสิบหน้านาที   ก็ได้มีหมอกลงตรงบริเวณสถานีรถไฟแล้วในบริเวณตัวเมืองอุดรธานีด้วย   ทำให้บริเวณนั้นได้มีหมอกหนาทึบเต็มไปหมด   บางคนอยู่ห่างกันแค่นิดเดียวก็ยังมองไม่เห็นกันเลย   รถยนต์ที่วิ่งตามท้องถนนก็ต้องเปิดไฟหมอกหนาแล้วมืดขนาดนี้แบบไม่เคยมีมาบ้าน   เมื่อรถไฟถึงสถานีประมาณสิบนาทีหมอกขาวหนาค่อยๆจางออกไป จนเป็นที่น่าตกใจ   ก็เชื่อกันว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกี่ยวกับแม่ชีบุญเรือน   เมื่อท่านได้ลงจากรถไฟก็มีผู้คนจำนวนมาก   มาเยี่ยมเยือนแม่ชีจำนวนมากท่านนึงมีชื่อว่าครรชิต   เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่ง   ได้พูดกับแม่ชีว่าตัวเขาป่วยเป็นโรคปวดท้อง   มาเป็นเวลานานมากแล้ว   ตอนนี้ก็ยังมีอาการปวดอยู่   รักษาเนื้อรักษาตัวจนหมดเงินไปหลายบาทแล้ว   เมื่อแม่ชีบุญเรือนได้ฟังและเมตราและพูดว่าอย่าปวดอีกเลยให้หายปวดเดี่ยวนี้   แล้วแม่บุญเรือนถามเขากลับไปว่า หายปวดท้องบ้างยัง นายคนนั้นก็ได้ตอบแบบรวดเร็วว่าหายแล้วครับ ครับ   แม่ชีบุญเรือนก็ได้สั่งว่าคืนนี้ห้ามมีอาการปวดนะ   เพราะปกติแล้วนายคนนั้นจะบอกว่าจะชอบปวดเมื่อตกดึก นั้น   ความเจ็บปวดก็มักจะเกิดขึ้น   จนทำให้นอนไม่ได้เลยสักคืนนึงทรมานมากเหลือเกิน   พอรุ่งเช้านายครรชิตก็รีบมาบอกแม่ชีว่า   เมื่อคืนนี้เขานอนไม่ปวดท้องเลย   และหลับสบายมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน   และสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายครรชิตนั้นคุณแม่บุญเรือน   ได้อธิษฐานจิตแผ่เมตราให้หลังจิตแก่ประชาชน   ที่มาเยี่ยมมากราบมาหาท่านกันอย่างแน่นทุกวัน   จึงทำให้มีเรื่องราวที่อัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณครรชิตนั้นเอง   และนอกจากนี้เรื่องเล่าของคุณจำรัสนั้น   ก็ยังเล่าว่ามีคนหลังค่อมเวลาเดินต้องใช้ไม้ประคองได้เดินมาหาแม่ชีบุญเรือน   ขอให้รักษาให้พอมาถึงแม่ชีบุญเรือนก็ได้ออกคำสั่ง   ต่อหน้าคนบริเวณที่มีจำนวนมากตรงนั้นว่า  ให้ทิ้งไม้ที่ชายหลังค่อมถือมาประคอง  ชายกลังค่อมก็รีบทิ้งไปอย่างไว   และคุณแม่ชีบุญเรือนบอกว่าให้ค่อยๆขยับตัวให้ยืนตรง   แล้วเชื่อไหมว่าชายหลังโก่งคนนั้นก็ค่อยๆที่จะยืดตัว  และเขานั้นก็ค่อยๆที่จะยืนตัวตรงได้   หลังจากนั้นคุณแม่ชีบุญเรือนก็สั่งคนหลังค่อม  เดินและเริ่มวิ่งเบาๆปรากฏว่าชายคนนั้น   ก็สามารถที่จะวิ่งได้   แถมยังหายปกติเดินกลับบ้านเหมือนกับคนที่ปกติทั่วๆไป   ซึ้งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก   ที่ไม่น่าแทบเชื่อสายตาและนี่แค่เพียงเรื่องราวส่วนน้อย   จากคำบอกเล่าของบุคคลและลูกศิษย์คนใกล้ชิดของแม่บุญเรือน   ในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆให้หาย   และยังมีเรื่องของนางเพิ่มตัวเขานั้นได้ไอและอ้วกออกมาเป็นเลือด   เป็นแบบนี้มาสามสี่ครั้งแล้ว   ไปหาหมอหมอตรวจก็ได้แจ้งมาว่าเป็นวัณโรคแนะนำให้ฉีดยา   ซึ้งตัวของนางเพิ่มเองนั้นก็ไม่ได้ยอมฉีดและเดินทางกลับบ้าน   ก็ได้ไอออกมาเป็นเลือดอีก   มีอาการที่อ่อนเพลียร่างกายป่วยหนักมาก   แล้วเมื่อมีโอกาสก็ได้เดินทางไปหาคุณแม่บุญเรือน   เพื่อขอให้ท่านนั้นได้ช่วยแนะนำในการรักษา   คุณแม่บุญเรือนท่านก็ได้อธิษฐานจิตและนำปูนเอาไปทาที่หน้าอก   และคอของเธอแล้วให้ตั้งน้ำอธิษฐานในวันเสาร์   และยังให้น้ำมนต์นั้นไปทานต่อที่บ้าน   ตัวนางเพิ่มก็ได้ทำตามคำสั่งของคุณแม่บุญเรือน   แล้วเชื่อไหมว่านับตั้งแต่วันนั้นมาเวลาไอ   ก็ไม่มีเลือดออกมาอีกเลย   อาการที่เคยอ่อยเพลียไม่มีแรง   ก็หายไปด้วยร่างกายดีขึ้น   จากที่ร่างกายผอมแห้งก็กลับมาอ้วนแถมยังมีการสบายใจมากขึ้นเมื่อ   อาการป่วยนี้ได้หายไปจากตัวเขาไปอย่างสิ้นเชิง


เลขเด่น   :   2   4   6   8   9   เลขรอง   :   34   56   88   21   เลขนำโชค : 09   15   509   541

แหล่งที่มา   :  idea2mobile

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล


ดูผลรางวัลทั้งหมด