“ไทยชนะ” เงินเยียวยาโควิด19 3,500 บาท เริ่ม 29 ม.ค. 2564

สาระและข่าวสาร
ไทยชนะ

คลังเปิด 3 คุณสมบัติ ได้รับสิทธิ “เราชนะ”  จำนวนเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 31.1 ล้านคน

ย้ำไม่เป็นเงินสด แต่จะโอนผ่านแพลตฟอร์มสัปดาห์ละครั้งจนครบ กลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลเริ่มลงทะบียน 29 ม.ค.นี้ 

เกณฑ์รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33  (ประกันสังคม)

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ได้รับค่าตอบแทนจากทางรัฐโดยตรง รวมถึงต้องไม่เป็น

ข้าราชการทางการเมือง ไม่เป็นผู้มีเงินพึงได้เกินสามแสนบาทต่อปีในปีภาษี 2562  และ เงินฝากในบัญชีทุกบัญชีรวมแล้วไม่เกินห้าแสนบาท นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

“เราชนะจะใช้แพลตฟอร์มแอปฯ ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับโอนเงินจากรัฐบาล ลดภาระคิวยาวที่กดเงินสดจากตู็เอทีเอ็ม ทุกคนจะได้รับเงินในแอปฯ เป๋าตังค์ ”

3 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิ

1.1 กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นผู้มีรายได้น้อย 

จะได้รับเงินอัตโนมัติผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเงิน ในบัตรฯ 800 บาท/เดือน) 

จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มคนละ 2,700 บาทต่อเดือน รวมรับเงินจากโครงการเราชนะ 5,400 บาท โดยโอนเงินให้สัปดาห์

ละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. จนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาทต่อคน

1.2 กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาท/ปี ได้รับ เงินในบัตรฯ 700 บาท/เดือน)

ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มคนละ 2,800 บาท รวมได้รับเงินจากโครงการเราชนะ 5,800 บาท โดยโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาทต่อคน

  1. กลุ่มที่มีฐานข้อมูลของภาครัฐ ที่มีแอปฯ เป๋าตังค์ ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกันสําเร็จ 

กลุ่มนี้จะได้รับการคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้น โดยต้องยินยอมให้ภาครัฐได้ตรวจสอบข้อมูลของรายได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดก่อน สำหรับกลุ่มนี้จะโอนเงินเป็นสัปดาห์เช่นกัน สัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนครบ 7,000 บาท

 เริ่มวันที่ 18 ก.พ.นี้ (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน www.เราชนะ.com )

  1. กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล ต้องลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com โดยจะเปิดให้ลงในวันที่ 29 ม.ค. -12 ก.พ.2564 โดยกลุ่มนี้จะโอนเงินเป็นสัปดาห์เช่นกัน สัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนครบ 7,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.นี้ โดยระยะเวลาการใช้เงินของโครงการเราชนะจะใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 ใครใช้ไม่หมดก็จะไม่สามารถใช้ต่อได้อีก

“สำหรับกลุ่มอื่นจะช้ากว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะรัฐจะโอนเงินตกเบิกให้ เป็นงวดแรกได้ 2,000 บาท แล้ววันพฤหัสบดีต่อไปจะได้ 1,000 บาท ตามปกติ ” ส่วนร้านค้าและผู้ให้บริการต้องลงทะเบียนกับเราชนะเช่นกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนได้ใช้สิทธิผ่านโครงการเราชนะ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบโครงการคนละครึ่ง ที่เหลืออยู่ 1.3 ล้านสิทธิ์ เปิดให้ลงทะเบียนอีกรอบ และจะเริ่มใช้สิทธฺได้ในวันที่ 25 ม.ค. 2564 โดยยังคงเงื่อนไขเหมือนกับการลงทะเบียนรอบที่ผ่านมา

สรุปเนื้อหา “ไทยชนะ” เงินเยียวยา โควิด19

“ไทยชนะ” เงินเยียวยา โควิด19 แจกแน่ 3,500 บาท ลงทะเบียน เริ่ม 29 ม.ค. 2564

3 คุณสมบัติ   ผู้ถือสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33  (ประกันสังคม)

และไม่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ได้รับค่าตอบแทนจากทางรัฐ

 

แทงหวยออนไลน์แทงหวย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล


ดูผลรางวัลทั้งหมด