สลาก ธ.ก.ส. ซื้อได้ที่ไหน และ รางวัลออกอย่างไรบ้าง

สาระและข่าวสาร
สลาก ธ.ก.ส

สลาก ธ.ก.ส. ปัจจุบันธนาคารเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน  หน่วยละ 20 บาท การฝากสลากไม่มีขั้นต่ำ
ผู้ฝากจะได้รับเงินต้น ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.20 บาท  คืนเมื่อสลากครบกำหนดเท่านั้น อายุการรับฝากสลาก
2 ปี  ไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้  ผู้ฝากสลากจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลตลอดอายุการรับฝาก
รวม 24 งวด  โดยออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมจะออกรางวัลในวันที่ 17
ผู้ฝากมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ดังนี้

1 .รางวัลเลข 4 ตัวไม่เสี่ยงหมวด หมุน 1 ครั้ง มูลค่ารางวัล 20 บาท
ผู้ฝากสามารถตรวจรางวัลได้ 24 ครั้ง ตลอดอายุการรับฝาก

2. รางวัลเลข 4 ตัวไม่เสี่ยงหมวด หมุน 1 ครั้ง มูลค่ารางวัล 2,000 บาท
ผู้ฝากสามารถตรวจรางวัลได้ 1 ครั้ง เฉพาะในงวดแรกที่ฝากและมีสิทธิ์ตรวจรางวัล

3. รางวัลเลข 4 ตัวเสี่ยงหมวด หมุน 1 ครั้ง มูลค่ารางวัล 2,000,000 บาท
ผู้ฝากสามารถตรวจรางวัลได้ 1 ครั้ง เฉพาะในงวดแรกที่ฝากและมีสิทธิ์ตรวจรางวัล

4. รางวัลพิเศษส่งเสริมการออม ทองคำแท่งมูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ธนาคารจะคัดเลือก
รายชื่อจากผู้ฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2562 – 15 กรกฎาคม 2563
อย่างน้อยงวดละ 1 ครั้ง จำนวนตั้งแต่ 6 งวด ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องฝากติดต่อกัน)  1 คน ต่อ 1 สิทธิ์
เพื่อจับรางวัลวันที่ 11 สิงหาคม 2563

สลาก ธ.ก.ส.

สรุปเนื้อหา สลาก ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ หากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อ ธ.ก.ส.สาขาเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ฝากสลากโดยเตรียมบัตรประชาชน
ตัวจริงเป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ซึ่งเมื่อขึ้นทะเบียนสลากหน่วยละ 20 บาท เรียบร้อยแล้วการฝาก
สลากสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ผ่าน Application A-Mobile (ถ้ามี)หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

แทงหวยออนไลน์แทงหวย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล


ดูผลรางวัลทั้งหมด